Tyddyn Difyr - Self Catering Holidays
This beach can be seen from Tyddyn Difyr

 

 

 Croeso
 

Saif Tŷ'n Don ar arfordir hardd gorllewin Llŷn,
rhyw ddwy filltir o Abersoch. Adeiladau fferm
wedi eu haddasu yw'r tai gwyliau sydd o fewn
dau ganllath i Borth Neigwl, tair milltir o draeth
tywodlyd yn ymestyn o Fynydd y Rhiw i Ben Cilan.
Mae dewis da o draethau o gwmpas Llŷn yn ogystal
â llwybrau cerdded ar hyd yr arfordir a'r bryniau,
a phentrefydd bychan i ymweld a hwy.

Diolch am ymweld â'n gwefan.

 

 

 

 

 

 

Mrs E Evans, Penlan, Rhos Isaf, Caernarfon, Gwynedd LL54 7NG Tell-a-friend e-mail us Print Add to favourites tyndon.co.uk +44(0)1286 831184